Skip to main content

خدمات نوار قلب هومه

نوار قلب چیست؟

نوار قلب فعالیت های الکتریکی ضربان قلب را نشان می دهد و و پزشک می تواند به وسیله نوار قلب ریتم ضربان های قلب و نحوه عالیت الکتریکی آن را بررسی کند. در فرآیند گرفتن نوار قلب سیگنال ها به وسیله الکترودهایی که به قفسه سینه وصل می‌شوند، ثبت می گردد. به همین منظور یکی از بهترین راه های تشخیص بیماری قلبی و عروقی نوار قلب می باشد.

نحوه گرفتن نوار قلب در منزل

گرفتن نوار قلب در منزل سریع، بدون درد و بدون خطر است. با حضور متخصین مرکز هومه در منزل شما به راحتی فرآیند گرفتن نوار قلب آغاز می شود. در ابتدا کلیه مراحل گرفتن نوار قلب به بیمار توضیح داده می شود و سپس بیمار در حالت دراز کشیده در فرار می گیرد. در مرحله بعدی ۱۲ الی ۱۵ الکترود که به اندازه یک سکه هستند، با کمک ژل به سینه، دست ها و پاهای بیمار متصل می شود.

در ادامه الکترود ها به وسیله رابط های سیمی به به دستگاه EKG وصل می شوند. سپس دستگاه با در طول زمان آزمایش فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند و در انتها نتایج اطلاعات دریافت شده به شکل نمودارهای خاصی در می آیند. این فرآیند بین 10 الی 15 دقیقه طول می کشد.

بیماری های قابل تشخیص به وسیله نوار قلب

  • بیماری عروق کرونر
  • آریتم (تاکی کاردی، برادی کاردی، فیبریلاسیون، کاردیومیوپاتی)
  • نارسایی قلبی
  • نقص مادرزادی قلب
  • نارسایی میترال
  • آنژین

خدمات نوار قلب مرکز هومه

ارایه خدمات نوار قلب در منزل نیازمند آموزش و تجربه کافی می باشد تا خطایی در گرفتن نوار قلب رخ ندهد. مرکز خدمات بالینی در منزل هومه کلیه خدمات نوار قلب را با بهره گیری از متخصصین قلب، در منزل شما با بهترین کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن ارایه می دهد.

نیاز به نوار قلب دارید؟

ثبت درخواست