Skip to main content
همکاری با هومه | جای شما در تیم ما خالیست

با پیوستن به مجموعه هومه، نه تنها در توسعه مهارت ها و اقدامات بهداشتی و درمانی پیشرفت می کنید بلکه از حمایت ها و آموزش های مورد نیاز خود در جهت ایجاد حداکثر کارایی و اثربخشی بهره خواهید برد.
ما فقط یک مرکز درمانی نیستیم، ما یک جامعه هستیم و آنچه برای همکاران ما مهم باشد برای ما نیز، مهم خواهد بود.

"*" indicates required fields

جنسیت*
تاریخ تولد
روزهای همکاری*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 4 MB, Max. files: 2.
  حداکثر حجم آپلود: 4 مگابایت پسوندهای مجاز: jpg, png, pdf
  تایید*

  "*" indicates required fields

  جنسیت*
  وضعیت تاهل
  تاریخ تولد
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 4 MB, Max. files: 2.
   حداکثر حجم آپلود: 4 مگابایت پسوندهای مجاز: jpg, png, pdf
   تایید*